Click Here to Book us for your School or Youth Event!
If you knew who God created You to be you would never want to be Anyone else!
WIRED Four Colour Light Bulbs

WIRED – Flip The Switch

 

WIRED was initiated by the constant passion of making a significant difference in the lives of the present-day Youth.

Although there is ample inspiration and motivation in the school market, really knowing yourself and wanting to change, is not an easy decision and task. 

WIRED is gebore uit die konstante passie om in die Jeug van vandag, ‘n doelbewuste verskil te maak.

Daar is volop inspirasie en motivering in die skole-mark, maar om werklik jouself te ken én te wil verander, is geen ligtelike besluit en taak nie. 

How it Works

 

The Four-Colour Temperament Model ©, also known as the Four Temperament Theory – the human behavioural model of Lynette Beer of Seeds of Inspiration – forms the basis of our WIRED workshops.  It is not a completely new invention, but rather an adaptation of one of the oldest personality systems in the world.

Die Vierkleurige Temperament Model ©, ook bekend as die Vier Temperament Teorie – Lynette Beer van Seeds of Inspiration se menslike gedragsmodel – vorm die grondslag van ons WIRED werkwinkels.  Dit is nie ‘n volkome nuwe uitvindsel nie, maar eerder ‘n aanpassing van een van die oudste persoonlikheidstelsels in die wêreld. 

Four-Colour Temperament Model options

Testimonials

 

Ek is so dankbaar dat ons dogter nog iemand het om haar hart mee te deel.  Ek het voorwaar gebid dat die Vader iemand oor haar pad sal stuur om haar leiding en inspirasie te gee. 

Dankie! Julle is ‘n blessing vir ons.

Ek het nie woorde om vir julle dankie te sê nie. Ek dank die Here elke dag dat Hy julle oor ons pad gesit het.

Sterkte. Ek glo die Here het GROOT planne.

Ek het my ma aan selfdood afgestaan. Ek wil deal daarmee. Ek wil haar lewe “celebrate”.

Dankie vir al julle geduld...en so laat in die aand!

Talk to Us  

  We would like to

  hear from you

  Contact the team

  info@wiredfliptheswitch.co.za

  Hui-mari
  083 397 6694
  hui-mari@wiredfliptheswitch.co.za

  WIRED Footer Light Bulb