WIRED Three White Light Bulbs
The Truth about Yourself sets you Free!

WIRED – Flip The Switch

 

WIRED – Flip The Switch, was initiated by the constant passion of making a significant difference in the lives of the present-day Youth.

WIRED constitutes the youth leg of LYNETTE BEER’s SEEDS OF INSPIRATION. 

Our objective is simplistic: The truth about yourself sets you free!

Although there is ample inspiration and motivation in the school market, really knowing yourself and wanting to change, is not an easy decision and task. We offer a feasible system, which focuses primarily on the self-discovery of the learner: EMPOWERMENT of the SELF!

Learners are made aware of their own unique temperament, thereby enabling them to better know and understand themselves before being able to go out and be serviceable.

Lynette Beer of Seeds of Inspiration adapted a century old system to create her ultra-practical Four-Colour Temperament Model © which ultimately serves to empower people to reach their fullest potential and to develop meaningful relationships.

Focussing on mutual abilities and limitations from the correct perspectives, will ensure that group functioning is much more meaningful and successful.

WIRED is unique and one-of-a-kind.

WIREDFlip The Switch, is gebore uit die konstante passie om in die Jeug van vandag, ‘n doelbewuste verskil te maak.

WIRED vorm die jeug-been van LYNETTE BEER se SEEDS OF INSPIRATION.   

Ons doel is eenvoudig:  Die waarheid oor jouself maak jou vry!

Daar is volop inspirasie en motivering in die skole-mark, maar om werklik jouself te ken én te wil verander, is geen ligtelike besluit en taak nie. Ons bied ‘n werkbare sisteem, waar die fokus primêr op die leerder se selfontdekking val:  BEMAGTIGING van die EIE-EK!  

Leerders word bewus gemaak van hulle eie unieke temperament om sodoende hulself beter te leer ken en te verstaan.  Alvorens hulle na buite kan uitkring en diensbaar wees. 

Lynette Beer van Seeds of Inspiration het ‘n eeue oue stelsel aangepas om haar ultra-praktiese Vierkleurige Temperament-model © te skep wat hoofsaaklik dien om mense te bemagtig om hul hoogste potensiaal te bereik en betekenisvolle verhoudings te ontwikkel.

Om die klem te verskuif na onderlinge vermoë en beperkings, vanuit die regte perspektiewe, sal die funksionering in ‘n groep net soveel meer betekenisvol en geslaagd maak.

WIRED is uniek én enig in sy soort.

Lynette Beer

Lynette Beer

Lynette is globally renowned as motivator, human behaviour specialist, and developer...

Chanel Peens

Chanel Peens

Chanel has over ten years’ experience with primary school learners...

Isabel van Zyl

Isabel van Zyl

Isabel is married to her high-school sweetheart, Anzyl, and they have been blessed with four...

Hui-mari Meyer

Hui-mari Meyer

Hui-mari is happily married to Ockert and their three sons are their greatest blessing, each...

Testimonials

 

Ek is so dankbaar dat ons dogter nog iemand het om haar hart mee te deel.  Ek het voorwaar gebid dat die Vader iemand oor haar pad sal stuur om haar leiding en inspirasie te gee. 

Dankie! Julle is ‘n blessing vir ons.

Ek het nie woorde om vir julle dankie te sê nie. Ek dank die Here elke dag dat Hy julle oor ons pad gesit het.

Sterkte. Ek glo die Here het GROOT planne.

Ek het my ma aan selfdood afgestaan. Ek wil deal daarmee. Ek wil haar lewe “celebrate”.

Dankie vir al julle geduld...en so laat in die aand!

WIRED Footer Light Bulb