WIRED Three White Light Bulbs
As we look Ahead into the next century Leaders, it will be those who Empower themselves and Others.

Hui-mari Meyer

 

Hui-mari Meyer

Hui-mari is happily married to Ockert and their three sons are their greatest blessing, each with a different temperament – which calls for superhuman patience! Her “boys” keep her occupied and there is never a dull moment in the Meyer household.

After twenty-one years in teaching, where she worked mainly with Senior Phase learners, she eagerly anticipates sharing her knowledge in the learner systems of schools.

Annually she was involved at various levels of learner development, which included extensive leadership development and identification. This made her realise that everybody has a role to play – a fact which is often overlooked.

Hui-mari’s passion and burning desire is to guide learners towards the required self-knowledge – the discovery of self-esteem and self-love – in order for them to feel equipped to contribute meaningfully to the group and to society.

Having self-knowledge can bring these words of Bill Gates to fruition… “As we look ahead into the next century leaders, it will be those who empower themselves and others”.

Hui-mari is gelukkig getroud met Ockert en hulle grootste seën, is hulle 3 seuns.  Elkeen met ‘n verskillende temperament – wat bomenslike geduld vereis! Haar manne hou haar op haar tone en daar is selde ‘n vervelige oomblik in die Meyer-huishouding.

Na 21 jaar in die onderwys, waar sy grootliks met die Senior fase leerders gewerk het, is sy opgewonde om terug te ploeg in die leerdersisteme van skole.

Jaarliks was sy betrokke op verskeie vlakke van leerder-ontwikkeling, wat ‘n sterk been van leierskapontwikkeling en -identifisering ingesluit het.  Dit het haar tot die besef laat kom, dat élkeen ‘n rol het om te vervul – dít word net heel dikwels mis gekyk.

Haar passie en onmiddellike begeerte is om leerders te lei na die nodige selfkennis, hulle primêr te plaas in die ontdekking van die eie-waarde en eie-self, sodat hulle gereed sal voel om ‘n waardevolle bydrae tot die groep en samelewing te lewer.

Met selfkennis kan Bill Gates se woorde ‘n werklikheid word…”As we look ahead into the next century leaders, it will be those who empower themselves and others”.

Lynette Beer

Lynette Beer

Lynette is globally renowned as motivator, human behaviour specialist, and developer...

Chanel Peens

Chanel Peens

Chanel has over ten years’ experience with primary school learners...

Isabel van Zyl

Isabel van Zyl

Isabel is married to her high-school sweetheart, Anzyl, and they have been blessed with four...

Hui-mari Meyer

Hui-mari Meyer

Hui-mari is happily married to Ockert and their three sons are their greatest blessing, each...

Testimonials

 

Ek is so dankbaar dat ons dogter nog iemand het om haar hart mee te deel.  Ek het voorwaar gebid dat die Vader iemand oor haar pad sal stuur om haar leiding en inspirasie te gee. 

Dankie! Julle is ‘n blessing vir ons.

Ek het nie woorde om vir julle dankie te sê nie. Ek dank die Here elke dag dat Hy julle oor ons pad gesit het.

Sterkte. Ek glo die Here het GROOT planne.

Ek het my ma aan selfdood afgestaan. Ek wil deal daarmee. Ek wil haar lewe “celebrate”.

Dankie vir al julle geduld...en so laat in die aand!

WIRED Footer Light Bulb